Werkwijze

Een nieuwe opdracht wordt eerst uitvoerig met de klant besproken zodat goed duidelijk is waaruit de opdracht bestaat.  Eventueel wordt ook een trajectplan opgesteld. Deze voorbereidingsfase wordt niet aan de klant doorberekend.

Na overleg wordt een offerte geschreven waarin de aard van de opdracht wordt beschreven of verwachte werkzaamheden vermeld, evenals de prijs (uurtarief en het verwachte aantal uren of een projectprijs) en eventuele (rand-)voorwaarden.

Bij het aannemen van de offerte door de opdrachtgever wordt indien nodig ook een modelovereenkomst getekend (vervanging van de VAR).

Na afronding van de opdracht, of tijdens indien zo is afgesproken, zal een evaluatie plaats vinden.

Tenzij anders afgesproken gelden de algemene leveringsvoorwaarden van Asha.