Particulieren

Mijn diensten voor particulieren beperken zich tot het aanbieden van webhosting; dus nee, ik kom niet thuis je computer repareren.

Voor de aankoop van hardware en computerreparatie kun je terecht bij mijn collega van Driebond Automatisering.