Overheden

Sinds 2000 lever ik zeer regelmatig diensten en goederen aan lokale overheden (gemeentes):

  • projectmanagement, projectbegeleiding
  • advies over en begeleiding bij automatiseringsplannen en aanbestedingen
  • opstellen Programma van Eisen
  • opstellen en uitvoeren van project- en implementatieplannen
  • systeembeheer
  • webhosting

Door de jarenlange ervaring in diverse gemeentes heb ik goed zicht op de processen en ontwikkelingen die er spelen. Van de decentralisatie van de jeugdzorg en de WMO tot de Omgevingswet en het invoeren van zaakgericht werken.