Het bedrijf

Asha is in 1993 opgericht als eenmanszaak met als doel het ontwikkelen van maatsoftware. Tegenwoordig adviseer en begeleid ik klanten bij het projectmatig invoeren van nieuwe systemen. Indien nodig van projectplan tot implementatie waarbij mijn rol het beste omschreven kan worden als aanjager en verbinder. In de praktijk blijkt dat vooral het niet goed informeren van gebruikers tot gebrek aan draagvlak leidt. Bij organisatie-brede projecten is het juist van belang verzuiling tegen te gaan en teams te laten inzien dat zij weliswaar onontbeerlijk zijn voor de organisatie maar gebaat zijn bij betere communicatie met andere organisatie-delen.

In dit menu wat meer informatie over Asha, de werkwijze en mijzelf.